IVA Groep > Sponsor Plan > Partners

Partners

 Rotterdam Sport Support 

Rotterdam Sportsupport werkt aan een hoogwaardig sportklimaat in Rotterdam. De organisatie spant zich in voor vitale sportverenigingen, streeft ernaar sport toegankelijk te maken voor alle Rotterdammers en zoekt steeds naar nieuwe manieren om sport in te zetten als instrument voor het behalen van andere maatschappelijke doelstellingen.

 


 

 

Stichting Pameijer 

Sinds juli 2010 zet IVA Groep haar kennis en kunde in om de bedrijfsvoering van twee Rotterdamse copyshops van de stichting Pameijer te verbeteren. Pameijer Print “Datawerk” en “Strevelsweg” werken met mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Door o.a. te kopiëren, in te binden en enveloppes te vullen kunnen zij op een gewone, natuurlijke manier contacten en relaties met andere mensen ontwikkelen. De kwaliteit van het werk en de service is goed en wordt bewaakt door de vele ervaren begeleiders. Door de samenwerking met IVA komen er kostenverlagingen, een groter produktaanbod o.a. drukwerk en posters, en meer reclame wat zal leiden tot een omzetverhoging bij beide copyshops. Stichting Pameijer heeft ruim 2.000 medewerkers en 500 vrijwilligers die meer dan 4.000 clienten ondersteunen op alle levensterreinen: wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten. Dit gebeurt in de regio Rijnmond en op de Zuid-Hollandse eilanden.

 


 

Rotterdam Sport Partner 

RSP brengt (top)sport en business bij elkaar, waarbij de passie voor sport altijd centraal staat. Dit gebeurt op allerlei fronten. Bijvoorbeeld bij (sport)evenementen die door ons worden georganiseerd of begeleid. Sponsorwerving voor evenementen en sportorganisaties is een specialiteit van RSP. Dit geeft sportorganisaties de broodnodige financiële dekking voor evenementen en topsportprogramma’s.

 


 

Fast Forward 

Fast Forward is een communicatiebureau waarbij duidelijkheid, menselijkheid, eerlijkheid en   kwaliteit voorop staan. Het Rotterdamse bedrijf bestaat uit een gedegen schrijverscollectief dat gespecialiseerd is in het schrijven van teksten voor verschillende media-uitingen en voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers.

 


 

Sportcomm!

SportComm!’ is een nieuwe organisatie die diverse communicatiemiddelen binnen sportclubs aanbiedt aan landelijke, regionale en lokale adverteerders. SportComm! maakt gerichte communicatie met specifieke doelgroepen binnen haar sterk toenemende netwerk van sportclubs mogelijk.

 


 

Verenigingenrecht

De Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht is het kennisinstituut voor juridische ondersteuning van niet-commerciële verenigingen en hun bestuurders.
Onze doelstelling is de verenigingsbestuurder de zorg over de uitvoering van alle wet- en regelgeving en overige juridische zaken uit handen te nemen, zodat zij zich weer volledig kunnen richten op de ontwikkeling van hun vereniging.

 


 

rotterdamsefondsen.nl

Op deze site treft u een overzicht aan van de charitatieve fondsen die u kunnen helpen om uw plannen te verwezelijken.

 


 

Yes We Care

Yes We Care is een platform waar non-profit organisaties die zich inzetten op maatschappelijk vlak, zich gratis voor kunnen stellen aan bedrijven en particulieren. Door middel van een persoonlijke pagina worden overzichtelijk de actuele behoeften van deze organisaties weergegeven. Door de promotie van Yes We Care worden bedrijven en particulieren gestimuleerd om de aangemelde organisaties en projecten te ondersteunen met dat wat ze nodig hebben.

 


 

 logo

Sportimpuls

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Vraaggericht werken vormt daarbij het uitgangspunt.